واحد اداری

سیستم اداری اتحادیه صنف الکتریک دارای بخشهای دبیراجرائی ، کارشناس ، دبیرخانه ، کامپیوتر ، حسابداری ، بایگانی ، بازرسی و مشاور مالیاتی می باشد

واحد بسیج

با توکل بر خدای متعال و استعانت از ائمه معصومین پایگاه بسیج صنف الکتریک شیراز منوط به امر فرماندهی کل قوا مبنی بر تحقق بخشیدن

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×