اعضا هیئت مدیره

رئیس

آقای غلامحسین دلیر

نایب رئیس اول

آقای رسول غواصه

نایب رئیس دوم

آقای محمد محسن طبائی زاده

خزانه دار

آقای جواد طالبان‌پور

دبیر

آقای بهزاد زارع

بازرس

آقای مجید استدلال

رئیس

آقای غلامحسین دلیر

ghavase

نایب رئیس اول

آقای رسول غواصه

نایب رئیس دوم

آقای محمد محسن طبائی زاده

خزانه دار

آقای جواد طالبان‌پور

zare

دبیر

آقای بهزاد زارع

بازرس

آقای مجید استدلال

رئیس

آقای مجید استدلال

نایب رئیس اول

آقای روح الله پیروی راد

نایب رئیس دوم

آقای غلامحسین دلیر

خزانه دار

آقای کرامت الله مقیمی

دبیر

آقای محمد محسن طبائی زاده

بازرس ماده ۲۳

آقای مهدی ماهر

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×