اعضا هیئت مدیره

رئیس

آقای غلامحسین دلیر

نایب رئیس اول

آقای رسول غواصه

نایب رئیس دوم

آقای محمد محسن طبائی زاده

خزانه دار

آقای جواد طالبان‌پور

دبیر

آقای بهزاد زارع

بازرس

آقای مجید استدلال

رئیس

آقای غلامحسین دلیر

نایب رئیس اول

آقای رسول غواصه

نایب رئیس دوم

آقای محمد محسن طبائی زاده

خزانه دار

آقای جواد طالبان‌پور

دبیر

آقای بهزاد زارع

بازرس

آقای مجید استدلال

رئیس

آقای مجید استدلال

نایب رئیس اول

آقای روح الله پیروی راد

نایب رئیس دوم

آقای غلامحسین دلیر

خزانه دار

آقای کرامت الله مقیمی

دبیر

آقای محمد محسن طبائی زاده

بازرس ماده ۲۳

آقای مهدی ماهر

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×