پرداخت حق عضویت

جهت پرداخت حق عضویت سالانه خود می توانید بسته قابل پرداخت مورد نظر را از قسمت پایین انتهاب نمایید.

در نظر داشته باشید پرداخت مبلغ در همین سایت و از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب و درگاه امن بانکی انجام شود.

توجه: قبل از انتخاب بسته حق عضویت حتماً به نوع عضویت تعیین شده از سمت مسئول اداری اتحادیه، دقت نمایید.

درصورت انتخاب بسته اشتباه و پرداخت آن، اتحادیه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×