واحد اداری

سیستم اداری اتحادیه صنف الکتریک دارای بخشهای دبیراجرائی ، کارشناس ، دبیرخانه ، کامپیوتر ، حسابداری ، بایگانی ، بازرسی و مشاور مالیاتی می باشد .

دبیراجرائی رابط بین هیأت مدیره و اعضاء و مسئول اجرا نمودن برنامه های تصویبی هیأت مدیره می باشد . از دیگر وظایف دبیراجرائی نظارت بر روند اجرائی اتحادیه و رسیدگی به پرونده ها و روند کاری اتحادیه می باشد .

کارشناس اتحادیه مسئول بررسی پرونده ها و اسناد و مدارک و راهنمائی اعضاء و مراجعین می باشد .

در قسمت دبیرخانه پرونده برای مراجعینی که تمایل به دریافت پروانه کسب اکتریکی دارند تشکیل می گردد و پس از اخذ مدارک ملکی و شخصی ، پرونده جهت تعیین صلاحیت اداره اماکن تشکیل و توسط خود متقاضی پس از طی پاره ای مراحل به اداره اماکن ارسال می کردد .

از دیگر وظایف قسمت دبیرخانه ، ثبت پرونده ها و شماره پروانه کسب و ثبت اطلاعات آماری اتحادیه و دفاتر و ارسال این اطلاعات به ارگانهای ذیربط می باشد .

قسمت کامپیوتر مسئول مکانیزه کردن اطلاعات اتحادیه و ثبت تمام اطلاعات اعضاء از قبیل اطلاعات شخصی ، صنفی و ملکی و ارسال اطلاعات به مراجع مربوطه می باشد . از دیگر وظایف این قسمت تنظیم اطلاعات آماری برای ارگانها مربوطه جهت برنامه ریزیهای صنفی می باشد .

در قسمت حسابداری تمامی امور مربوط به امور مالی اتحادیه از قبیل محاسبه حق عضویت ، تنظیم اسناد حسابداری ، تنظیم دفاتر حسابداری و حسابهای اتحادیه می باشد .

در قسمت بایگانی تمامی پرونده های اعضاء قرار دارد که همه این پرونده ها پس از ثبت کد بایگانی در بایگانی جهت بازبینی های بعدی قرار می گیرد .

بازرسی اتحادیه مسئول بازرسی از واحدهای صنفی ، اخطار به واحدهای بدون پروانه کسب و اخطار به واحدهایی که تداخل صنفی نموده اند و بازرسی از واحدهای صنفی که درخواست پروانه کسب جهت تعیین صلاحیت ملکی واحد صنفی برای شغل الکتریکی می باشد .

مشاور مالیاتی اتحادیه مسئول راهنمائی اعضاء صنف الکتریک در خصوص امور مالیاتی و همچنین نماینده اتحادیه در وزارت دارائی جهت شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی می باشد .

اعضاء می توانند با مراجعه به اتحادیه اطلاعات و راهنمائی های لازم را جهت امور مالیاتی خود بدست آورند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×