بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه تاخیر اظهار نامه مالیاتی در مدت زمان تمدید بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا

در سال ۹۸ و ۹۹ برابر مصوبه ستاد ملی کرونا ، سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال  اظهار نامه مالیاتی را  تمدید نمود ولی سیستم ، تعداد محدودی از اظهار نامه های تسلیمی در مدت زمان تاخیر را مشمول تمدید ندانسته و به همین علت جهت مودیان جریمه تاخیر در تسلیم اظهار نامه مالیاتی صادر و درخواست دریافت جریمه نموده است .

مقتضی در صورتی که در مهلت تمدید شده سال های مزبور ، اظهار نامه مالیاتی خود را تسلیم ولی مشمول جریمه تاخیر در ارائه اظهار نامه مالیاتی قرار گرفته اید ، به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست کتبی بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه مربوطه را مطرح و در صورتی که مورد قبول قرار نگرفت به نمایندگی دادستانی مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی استان مراجعه و با درخواست کتبی ، اجرای دستور اداری مربوطه را خواستار باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×