نصب پروانه کسب در واحد کسب

طبق قانون نظام صنفی متصدیان واحد های صنفی ملزم به نصب پروانه کسب خود در واحد صنفی در محل رویت همگان می باشند.بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن متوجه متصدیان واحد های صنفی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×