نصب پروانه کسب در واحد کسب

طبق قانون نظام صنفی متصدیان واحد های صنفی ملزم به نصب پروانه کسب خود در واحد صنفی در محل رویت همگان می باشند.بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن متوجه متصدیان واحد های صنفی می باشد.

Parvane-kasb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

برای شروع گفتگوی زنده با مسئول ارتباطات اتحادیه بر روی واتساپ، یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

×